Kontakt

Prodaja: office@cloudex.rs

Tehnička pitanja: dusan.santovac@cloudex.rs

Poslovna pitanja: nenad.jovanovic@cloudex.rs

Telefon: 060 395 4901

Poslovni podaci

Osnovan:  9. 4. 2014.

Adresa:

Bulevar Milutina Milankovića 9G

11070 Beograd

Matični broj:     21009369

PIB:                   108487718

Žiro račun:       160-405287-13