Distribuirani storidž system Ceph – osnova za siguran bekap

Distribuirani storidž system Ceph – osnova za siguran bekap

Ceph je softverski definisan storidž jednog distribuiranog kompjuterskog klastera. Kako ime kaže suština distribuiranog storidža je da se što više memorijskih elemenata (fizički hard diskovi) razdele u što većem broju računarskih jedinica (fizički serveri).  Ceph nam omogućava da postavimo željeni broj kopija sadržaja smeštenih na medije u fragmentima čime se povećava brzina pristupa podacima, povećava pouzdanost sistema i obezbedjuje automatski oporavak u slučaju kvara fizičke komponente u sistemu.

Ovakav sistem omogućava skalabilnost na nivou eksabajta. Iako je tehnologija osmišljena davno, procvat doživljava danas sa pojavom brzih mreža kao neophodnog elementa da se pojedinačnom podatku što brže pristupi. Višestruko redundantni kontroleri distribuiranog storidža kontrolišu sve fizičke diskove (bilo SSD ili HDD) i dele ih u domene minimizujući mogućnost gubljenja podataka.