Distribuirani storidž system Ceph – osnova za siguran bekap

Distribuirani storidž system Ceph – osnova za siguran bekap

Ceph je softverski definisan storidž jednog distribuiranog kompjuterskog klastera. Kako ime kaže suština distribuiranog storidža je da se što više memorijskih elemenata (fizički hard diskovi) razdele u što većem broju računarskih jedinica (fizički serveri).  Ceph nam omogućava da postavimo željeni broj kopija sadržaja smeštenih na medije u fragmentima čime se povećava brzina pristupa podacima, povećava […]

Detaljnije »
Hiperkonvergentna (hyperconvergence) infrastruktura – osnova moderne virtualizacije

Hiperkonvergentna (hyperconvergence) infrastruktura – osnova moderne virtualizacije

Sve češće čujemo ovaj termin koji je omiljeni koncept infrastrukture u CloudEx-u. Radi se o novijem rešenju baziranom na poznatoj računarskoj arhitekturi. Razvojem distribuiranih storage sistema i velikom brzinom računarske mreže klasični server jednovremeno ima dve bitne uloge – kao tačka za raspložive računarske resurse i smeštajna jedinica u distribuiranom storage-u. Ti elementi su povezani […]

Detaljnije »
Bekap – zamena za indigo papir

Bekap – zamena za indigo papir

Nekada, kada se radilo sa važnim dokumentima, postojala je svest da mora postojati dostupna kopija svakog dokumenta važnog za poslovanje jedne firme. Dokumenti su tada bili u papirnom obliku i njihovo kopiranje je bilo malo nekomforno, ali je kopija morala postojati. Srećom, u doba digitalnog poslovanja rad sa raznom dokumentacijom je olakšan, a ondašnja opasnost […]

Detaljnije »
0 minuta truda za sigurnost podataka

0 minuta truda za sigurnost podataka

Očuvanje elektronskih podataka odavno smatramo najvišim prioritetom. Ipak, poslovne obaveze često nas usmere na “prioritetnije” aktivnosti i zaštita podataka odloži se uz opasku “neće valjda da crkne disk sa podacima baš sad, sutra ću”. I srećom ne crkne, ni danas, ni sutra. Medjutim… Intenzivna nelagodnost nas obuzme na pomisao da, ako nas server izda, nemamo […]

Detaljnije »