Bekap – zamena za indigo papir

Bekap – zamena za indigo papir

Nekada, kada se radilo sa važnim dokumentima, postojala je svest da mora postojati dostupna kopija svakog dokumenta važnog za poslovanje jedne firme. Dokumenti su tada bili u papirnom obliku i njihovo kopiranje je bilo malo nekomforno, ali je kopija morala postojati. Srećom, u doba digitalnog poslovanja rad sa raznom dokumentacijom je olakšan, a ondašnja opasnost od gubitka nekog papirnog dokumenta je danas u većoj meri iskorenjena. Medjutim, novim tehnologijama koje olakšavaju naše poslovanje, dolaze i novi izazovi za zaštitu poslovanja. Da li se radi sa papirinim ili digitalnim podacima sigurnost tih podatka će uvek biti neophodna. Opasnosti kao što su slučajno brisanje dokumenta, kvar diska, podložnosti raznim virusima među kojima je najozloglašeniji kriptoloker, su pogubni za naše poslovanje u današnjem vremenu.

Kako rešiti taj problem?

Kao što se nekad pravila kopija papirnog dokumenta indigom, kasnije fotokopir mašinom, potrebno je i dan danas praviti kopiju digitalnog dokumenta. Time smo osigurali naše poslovanje da u slučaju gubitka podataka uvek postoji rezervna kopija koja je dostupna.

Za preduzetnike je čuvanje dokumenata i evidentiranje jako važno za svaki deo poslovanja, što zbog obaveza prema zakonima, što zbog obaveza prema zaposlenima, partnerima i klijentima. Arhiva poslovanja i bekap podataka pruža sigurnost da, u slučajevima da se nešto desi sa sistemom ili programima, firma može lako da vrati sve svoje podatke nakon brzog saniranja štete i odmah nastavi dalje sa svojim radom. Ukoliko se koristi klaud tehnologija koja je odmah dostupna i podrška koja je na istom geografskom području, čitav proces je dodatno ubrzan, jednostavniji i firme su sigurne da je sve rešeno u skladu sa zakonima zemlje u kojoj posluju.

Šta preporučujemo našim firmama?

Iz našeg poslovanja smo videli da su optimalan, povoljan bekap i dostupnost podataka, kao i dostupnost podrške tima koja radi bekap najčešće potrebe naših preduzeća i zato smo napravili klaud sistem koji olakšava čuvanje podataka i celu komunikaciju našim firmama. Svakako preporučujemo firmama dodatnu sigurnost podataka, bez obzira na industriju kojom se bave ili njihovu veličinu. Ovo posebno preporučujemo malim preduzećima, kako bi od samog starta imali kompletnu arhivu i preglednost svojih dokumenata. CloudEx je izašao u susret svim ovim izazovima i omogućili smo rešenje koje ne zahteva promenu načina na koji radite ili posebnu opremu i uslove.

CloudEx Bekap je izvanredan sistem za izradu i čuvanje rezervnih kopija vaših podataka, koji se jednostavno aktivira i neprimetno čuva vaše dragocene podatke. Podaci se automatski kopiraju u zadatom intervalu i čuvaju na klaud baziranim sistemima CloudEx-a, u više kopija.

Podaci se kopiraju u klaud posebnim CloudEx klijentskim programom, koji možete da instalirate na svaki računar, server ili mobilni uređaj. Program se vrlo jednostavno instalira i podešava (sistem „čarobnjaka“). Prenos podataka u klaud je optimizovan i prenose se samo novi i izmenjeni podaci.

CloudEx Bekap automatski čuva i prethodne bekap kopije podataka, tako da u slučaju napada kriptolokerom ili sličnim virusima, možete da vratite ispravnu verziju podataka.

Sve podatke sa cloud bekapa možete da podelite (cloud share) sa drugim korisnicima, bez ponovnog upload-a, uz punu kontrolu ko i kada može da pristupa vašim podacima.

Na ovaj način, svi podaci su dodatno osigurani i sačuvani na jednostavan način, tako da možete da nastavite sa razvojem svog poslovanja bez ovakvih briga.

Klaud* – Izvučeno iz engleskog naziva cloud, u doslovnom prevodu znači oblak, u IT sistemima odnosi se na složen sistem za smeštaj, obradu i čuvanje korisnikovih podataka dostupan 24/7.