Spremni smo da podržimo Vašu glatku tranziciju ka infrastrukturi i servisima u cloud-u – Misija

Zbog agilnog pristupa izazovima vođenog principima jednostavnosti

Da bi ste dobili lokalnog partnera i podršku za Vaše cloud servise

Naša ekspertiza su rešavanje pitanja cloud arhitekture, inženjering i isporuka kompletnih rešenja

 

Zašto CloudEx investira u OpenStack?

CloudEx je pionir u korišćenju OpenStack-a na Balkanu i prati projekat od rođenja 2011 godine. Naša primena je počela interno u laboratorijama provajdera kao Disaster Recovery servis i konstantno napreduje prateći našu osnovnu misiju.

Vizija CloudEx-a se poklapa sa filozofijom OpenStack-a; Informaciona platforma treba da bude skalabilna, finansijski pristupačna i dostupna svima kojima je potrebna, a ne rezervisana samo za velike organizacije.

OpenStack ukida princip uslovljenosti ka trenutnom IT vendoru Anti Vendor Lock in i isključuje koncept skupog licenciranja.