Sigurno mesto za Vašu infrastrukturu

Visok nivo dostupnosti servisa i potpuna sloboda u kreiranju infrastrukture uz mogućnost kreiranja servisnih polisa na mrežnom nivou. Sistem snapshot-ova i backup-a omogućava brzi oporavak servisa. Pristup putem VPN-a. Direktna veza sa postojećom infrastrukturom u kompaniji.

Izgradnja infrastrukture počinje definisanjem mrežnih grupa, u osnovnom slučaju jedne virtuelne mreže u kojoj se definiše router, virtuelni serveri i za njih potrebni elementi. Topologija mreže može pratiti logičku hijerarhiju kompanije (raspodela po sektorima) sa različitim nivoima pristupa i međusobnih veza.

Osnova virtualne infrastrukture je virtualni privatni server – VPS.

VPS – Virtualni privatni server

Virtualna instanca u cloud-u dostupna na internetu preko plutajuće javne IP adrese i zaštićena pristupnom servisnom polisom. Instanca može biti na ephemeral disku (sadržaj živi samo dok je instanca živa) ili na standardnom volumenu na storage sistemu (sadržaj preživljavaja terminaciju instance). Na VPS instance mogu se nakačiti dodatni diskovi. Sistemski disk, memorija i vCPU mogu biti povećani u realnom vremenu tokom normalnog rada instance.

Kapaciteti instance mogu biti proizvoljni mada postoji set sertifikovanih (flavour).

Odaberite svoj VPS!

Junior VPS

Virtualni privatni server Junior namenjen je lakim opterećenjima sa elementarnim performansama i poseduje 1 virtualni CPU core, 1GB RAM memorije i 50GB hard disk drive-a.

€9,00EUR mesečno

Standard VPS

Virtualni privatni server Standard namenjen je regularnim opterećenjima za uobičajene serverske potrebe i poseduje 2 virtualna CPU core-a, 2GB RAM memorije i 100GB hard disk drive-a.

€12,00EUR mesečno

Protege VPS

Virtualni privatni server Proteg namenjen je većim radnim opterećenjima za zahtevnije serverske potrebe i poseduje 2 virtualna CPU core-a, $GB RAM memorije i 200GB hard disk drive-a.

€15,00EUR mesečno

Senior VPS

Virtualni privatni server Senior namenjen je velikim radnim opterećenjima za zahtevne potrebe za serverskom snagom, i poseduje 4 virtualna CPU core-a, 8GB RAM memorije i 500GB hard disk drive-a.

€23,00EUR mesečno