Always-on

zahtev koji nema alternative u korišćenju IT resursa.

CloudEx posvećuje velike napore da podrži mala i srednja preduzeća da uspostave “always-on” nivo za svog informacionog sistema, odnosno da informacioni sistem bez obzira na nepredviđene događaje uvek bude dostupan za rad.

U saradnji sa vodećom svetskom kompanijom za zaštitu poslovnih podataka i funkcionalnosti IT okruženja – Veeam, CloudEx je prilagodio svoje cloud okruženje za uspostavu Veeam Availability Suite rešenja. Na uvek dostupnoj platformi, korisnik dobija dodatni prostor u kome konstantno može praviti replikacije svojih virtualnih mašina. To praktično znači da se na CloudEx platformi „u cloud-u“, konstantno radi kopija (replika) korisničkih mašina od značaja za poslovanje (tzv. clone-iranje). U slučaju kvara korisnikove mašine od kopije mašine u cloud-u (clone) dobija se potpuno operativna mašina koja je alatima Availability suite-a povezana sa funkcionalnim ostatkom korisničke mreže i spremna da preuzme sve radne procese originalne korisnikove mašine. Jednostavnim procesom u roku od nekoliko minuta administrator korisnikovog sistema proglasi neispravnu mašinu i time pokreće automatski proces povezivanja clone mašine iz cloud-a u korisnikovu mrežu.

Sistem nije ograničen na jednu mašinu (iako je to u realnosti najčešći slučaj), već se ovim sistemom može obuhvatiti i više mašina ili celokupna korisnikova infrastruktura u slučaju velike havarije na korisnikovom primarnom okruženju.

Sve što je od administratora korisnika potrebno je da definiše kritične resurse i CloudEx će pomoći da se obim sistema u cloud-u definiše i postavi.

Pozovite CloudEx da se detaljnije raspitate o mogućnositma.

 

DRS – Disaster recovery server

Disaster recovery server podrazumeva posebno profilisanu virtualnu instancu u cloud-u (VPS) sa svojim okruženjem na strani CloudEx-a, kao i deo okruženja na strani korisnika. Ceo set omogućuje da u neželjenom slučaju instanca u cloud-u bude povezana sa ispravnim delom mreže korisnika i preuzme zadatke nefunkcionalnog korisnikovog servera. Instanca može biti dostupna na internetu preko javne IP adrese. Pored same virtualne instance, disaster recovery okruženje podrazumeva i Network Extender Applience, WAN accelerator i prateće kontrolne mehanizme koji zaokužuju funkcionalnosti sistema.

Kapacitet same instance može biti prema potrebama konkretnog zadatka i oni u velikoj meri oslikavaju originalni korisnikov server.

 

Odaberite svoj DRS!