Sigurno mesto za vase podatke

Iskoristitie servis za backup podataka sa računara i mobilnih uređaja na sigurnu lokaciju u cloud-u. Rešenje za sve mobilne i desktop operativne sisteme. Aplikacijom aktivnom u system tray-u jednostavno organizujete backup podataka. Servis se može koristiti i za sinhronizaciju podataka.

FIle Backup Header

Pored prostora za backup, sistem pruža administratoru mogućnost nadzora i kontrole uspešnosti prenosa sadržaja u domenu. Prilagođava se struktura, podela i izolaciju sadržaja između korisnika domena.

Nad dokumentima u backup-u se može vremenski ograničeno uključiti file sharing za korisnike van domena.

Backup do 100GB prostora

Osnovni Backup

Do 5 korisničkih naloga medjusobno izolovanih
po izboru administratora domena.

€9,00EUR mesečno

Neograničeni* Backup

Pun komfor

Neograničen broj korisničkih naloga međusobno
izolovanih po odabiru administratora domena.

€19,00EUR mesečno

 

Kupi me

 

 

Administrirani Backup za organizacije

Podrška kakvu zaslužujete

Neograničen broj korisničkih naloga međusobno
izolovanih po odabiru administratora organizacije,

€39,00EUR  mesečno

* Neograničeni smeštajni kapacitet i prenos podataka podrazumeva fer korišćenje usluga, detaljnije definisano u opštim uslovima za korišćenje servisa i uobičajenom praksom za servise za deljenje podataka na Internetu.

Cloud Repository Header

Cloud prostor za backup

Jednostavno rešenje za korisnike i administratore.
Takozvani block-level prostor za podatke u cloud-u, poput SAN okruženja, za korisnika izgleda kao lokalni disk a zapravo je prostor u visoko dostupnom Ceph storage sistemu dostupnom sa svake lokacije.

Više o iSCSI rešenju.

250GB iSCSI prostor za skladištenje podataka

Uzmite svoj prostor na CloudEx platformi i povećajte nivo
sigurnosti Vaših podataka. Korisnik ima slobodu da svojim
alatima za Backup napravi kopije podataka na iSCSI disku.
Na raspolaganju je i podrška administratora CloudEx-a.

€9,00EUR  mesečno

1000GB iSCSI prostor za skladištenje podataka

Ukoliko su Vaše potrebe veće, evo rešenja. Uzmite svoj prostor
na CloudEx platformi i povećajte nivo sigurnosti Vaših podataka.
Korisnik ima slobodu da svojim alatima za Backup napravi kopije
podataka na iSCSI disk. Na raspolaganju je i podrška
administratora CloudEx-a.

€25,00EUR  mesečno

Veeam Availability Header

Veeam Cloud Connect – Backup

Veeam Backup rešenje omogućava brz i pouzdan image-based backup vSphere i Hyper-V virtualnih okruženja. Cloud Connect servis koji pruža CloudEx, obezbeđuje Veeam korisnicima da na jednostavan način prave kopije svog virtualnog okruženja na udaljenoj lokaciji. U sastavu Veeam aplikacije, CloudeEx je postavio WAN Accelerator* koji, tehnologijom globalnog keširanja i deduplikacijom, smanjuje sadržaj koji je potreban da se prense mrežom od korisnika do CloudEx-ove Veeam platforme u Data Centru. Ovim putem se štedi koriniskov uplink ka javnoj mreži.

 

*WAN Accelerator – Da bi ova funkcija bila operativna, potrebno je da se WAN Accelerator instalira i kod korisnika.

Veeam Availibility – Backup (1000GB)

Napravite backup Vaših podataka i aplikacija. CloudEx Vam je omogućio da napravite backup Vaše radne stanice u cloud-u. Korisniku je na raspolaganju Email i interaktivna glasovna podrška administratora CloudEx-a.

2950,00 dinara mesečno

Malo više o Veeam

Više informacija o Veeam možete naći na Veeam Soulutions stranici.

Visok nivo dostupnosti servisa. Potpuna sloboda u kreiranju infrastrukture uz mogućnost kreiranja servisnih polisa na mrežnom nivou. Sistem snapshot-ova i backup-a omogućava brzi oporavak servisa. Pristup putem VPN-a. Direktna veza sa postojećom infrastrukturom u kompaniji.

Izgradnja infrastrukture počinje definisanjem mrežnih grupa, u osnovnom slučaju jedne virtuelne mreže u kojoj se definiše router, virtuelni serveri i za njih potrebni elementi. Topologija mreže može pratiti logičku hijerarhiju kompanije (raspodela po sektorima) sa različitim nivoima pristupa i međusobnih veza.

Infrastruktura podrazumeva sledeće nezavisne elemente:

VPS – Virtualni privatni server

Virtualna instanca u cloud-u dostupna na internetu preko plutajuće javne IP adrese i zaštićena pristupnom servisnom polisom. Instanca može biti na ephemeral disku (sadržaj živi samo dok je instanca živa) ili na standardnom volumenu na storage sistemu (sadržaj preživljavaja terminaciju instance). Na VPS instance mogu se nakačiti dodatni diskovi. Sistemski disk, memorija i vCPU mogu biti povećani u realnom vremenu tokom normalnog rada instance.

Kapaciteti instance mogu biti proizvoljni mada postoji set sertifikovanih (flavour).

 

Odaberite svoj VPS!

Junior VPS

Virtualni privatni server Junior namenjen je lakim opterećenjima sa elementarnim performansama i poseduje 1 virtualni CPU core, 1GB RAM memorije i 50GB hard disk drive-a.

€9,00EUR mesečno

Protege VPS

Virtualni privatni server Protege namenjen je većim radnim opterećenjima za zahtevnije serverske potrebe i poseduje 2 virtualna CPU core-a, 4GB RAM memorije i 200GB hard disk drive-a.

€15,00EUR mesečno

Standard VPS

Virtualni privatni server Standard namenjen je regularnim opterećenjima za uobičajene serverske potrebe i poseduje 2 virtualna CPU core-a, 2GB RAM memorije i 100GB hard disk drive-a.

€12,00EUR mesečno

Senior VPS

Virtualni privatni server Senior namenjen je velikim radnim opterećenjima za zahtevne potrebe za serverskom snagom, i poseduje 4 virtualna CPU core-a, 8GB RAM memorije i 500GB hard disk drive-a.

€23,00EUR mesečno

Veeam Propartner IconAlways-on

zahtev koji nema alternative u korišćenju IT resursa.

 

CloudEx posvećuje velike napore da podrži mala i srednja preduzeća da uspostave “always-on” nivo za svog informacionog sistema, odnosno da informacioni sistem bez obzira na nepredviđene događaje uvek bude dostupan za rad.

U saradnji sa vodećom svetskom kompanijom za zaštitu poslovnih podataka i funkcionalnosti IT okruženja – Veeam, CloudEx je prilagodio svoje cloud okruženje za uspostavu Veeam Availability Suite rešenja. Na uvek dostupnoj platformi, korisnik dobija dodatni prostor u kome konstantno može praviti replikacije svojih virtualnih mašina. To praktično znači da se na CloudEx platformi „u cloud-u“, konstantno radi kopija (replika) korisničkih mašina od značaja za poslovanje (tzv. clone-iranje). U slučaju kvara korisnikove mašine od kopije mašine u cloud-u (clone) dobija se potpuno operativna mašina koja je alatima Availability suite-a povezana sa funkcionalnim ostatkom korisničke mreže i spremna da preuzme sve radne procese originalne korisnikove mašine. Jednostavnim procesom u roku od nekoliko minuta administrator korisnikovog sistema proglasi neispravnu mašinu i time pokreće automatski proces povezivanja clone mašine iz cloud-a u korisnikovu mrežu.

Sistem nije ograničen na jednu mašinu (iako je to u realnosti najčešći slučaj), već se ovim sistemom može obuhvatiti i više mašina ili celokupna korisnikova infrastruktura u slučaju velike havarije na korisnikovom primarnom okruženju.

Sve što je od administratora korisnika potrebno je da definiše kritične resurse i CloudEx će pomoći da se obim sistema u cloud-u definiše i postavi.

Pozovite CloudEx da se detaljnije raspitate o mogućnositma.

 

DRS – Disaster recovery server

Disaster recovery server podrazumeva posebno profilisanu virtualnu instancu u cloud-u (VPS) sa svojim okruženjem na strani CloudEx-a, kao i deo okruženja na strani korisnika. Ceo set omogućuje da u neželjenom slučaju instanca u cloud-u bude povezana sa ispravnim delom mreže korisnika i preuzme zadatke nefunkcionalnog korisnikovog servera. Instanca može biti dostupna na internetu preko javne IP adrese. Pored same virtualne instance, disaster recovery okruženje podrazumeva i Network Extender Applience, WAN accelerator i prateće kontrolne mehanizme koji zaokužuju funkcionalnosti sistema.

Kapacitet same instance može biti prema potrebama konkretnog zadatka i oni u velikoj meri oslikavaju originalni korisnikov server.

 

Odaberite svoj DRS!