Proaktivno praćenje i detekcija problema

CloudEx sistem monitoringa prati svu korisničku infrastrukturu i servise 24×7 i obaveštava osoblje u CloudEx-u ako je potrebno reagovati.

Prilagođavamo se vašim potrebama

Mala i proaktivna organizacija koja se lako prilagođava potrebama korisnika. Možemo sagledati razne klase problema i pružiti podršku u domenima naše ekspertize.

Planiranje razvoja i kapaciteta

Raspoloženi smo partnerski dugoročno sagledavati potrebe korisnika i i planirati kapacitete bilo kod korisnika, bilo kod nas ili u hibridnoj topologiji sistema.